Kursy kasujące punkty karne

Po rocznej przerwie, 17 września, wznowione zostaną kursy umożliwiające skasowanie części punktów karnych. Te zostały zlikwidowane przez rządzących we wrześniu 2022 r.

Kursy, w których będą mogli wziąć udział kierowcy zagrożeni przekroczeniem 24 punktów karnych, według nowego programu będą składały się z ośmiu godzin wykładów z policjantami i ekspertami zajmującymi się ruchem drogowym oraz psychologami transportu. Kursanci będą musieli zaliczyć także zadanie polegające na hamowanie autem na placu manewrowym.

W kursie będzie można uczestniczyć raz na pół roku, jednorazowo redukując 6 punktów karnych, co oznacza, że w ciągu roku będzie można pozbyć się 12 punktów.

Ceny, jak wynika z informacji serwisu brd24.pl, ustalone zostaną przez poszczególne Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i mają wahać się od 600 do nawet 1200 zł. Do ubiegłego roku, gdy usunięto możliwość „odrabiania” punktów, kurs kosztował 300 zł.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2023 r. przywrócono roczny okres obowiązywania punktów karnych. To zmiana przepisów wprowadzonych raptem rok temu. 17 września 2022 r. wszedł bowiem w życie nowy taryfikator, który oprócz podwyższenia liczby punktów karnych za poszczególne wykroczenia, wprowadził dłuższy okres ich obowiązywania. Nadal jednak okres obowiązywania punktów karnych zaczyna biec nie od wystawienia, a od opłacenia mandatu.

Punkty karne pozostają bez zmian

Powrót kursów pozwalających uszczuplić punktowe konto może okazać się ulgą dla piratów drogowych. Przypomnijmy, że od 17 września 2022 roku maksymalnie za pojedyncze wykroczenie można otrzymać aż 15 punktów karnych. Stanie się tak w przypadku:

 • przekroczenia prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 pkt. karnych
 • niestosowania się do znaku „zakaz wyprzedzania” (B-25 lub B-26),
 • niezastosowania się do sygnałów świetlnych,
 • niezastosowania się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
 • niezatrzymania pojazdu, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego,
 • nieudzielenia pomocy ofiarom wypadku,
 • przewozu osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z przewożenia więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,
 • naruszenia powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia,
 • kierowania pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
 • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
 • niezastosowania się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 • naruszenia zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,
 • naruszenia zakazu wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały,
 • naruszenia zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • jazdę autostradą lub drogą ekspresową „pod prąd”,
 • przewozu 10 osób lub więcej w pojeździe nieprzystosowanym konstrukcyjnie (jeśli nie wymaga on rejestracji), bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

źródło: https://www.bankier.pl/moto/wracaja-kursy-kasujace-punkty-karne-beda-kilkukrotnie-drozsze-14020/

Podobne wpisy