Przydatne informacje dla każdego kursanta.

Dowiedz się, co trzeba zrobić, aby rozpocząć oraz ukończyć kurs, a także zdać egzaminy na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny).

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy (zarówno ten teoretyczny, jak i praktyczny na prawo jazdy, wymagany dla danej kategorii).

Na kurs prawa jazdy kat. B można zapisać się 3 miesiące przed ukończeniem 18. roku życia.

Od 19 stycznia 2013 r. osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi udać się do wydziału komunikacji przypisanego do miejsca swojego stałego zameldowania (w tym wypadku jest to Urząd Miasta Szczecin) i założyć tzw. (PKK) Profil Kandydata na Kierowcę. Można uzyskać go od ręki lub po max. 2 dniach roboczych. Jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie „Kierowca”, zawierający dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o dokument prawa jazdy.

Aby założyć swój PKK, musisz przedstawić w urzędzie następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy;
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (paszport);
  • 1 aktualne kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 cm × 4,5 cm z widocznym lewym uchem;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (jeśli zdecydujesz się na kurs w naszym ośrodku, to zapewnimy Ci badania w jego cenie);
  • zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku braku pełnoletności oraz akt urodzenia bądź jego odpis;
  • kserokopię prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
  • kserokopię karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Po otrzymaniu PKK należy zgłosić się do wybranego ośrodka szkoleniowego dla kierowców – za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z wydziałem komunikacji pobiera on dane kandydata do swojej ewidencji. Jest to podstawa do rozpoczęcia kursu, a także późniejszego podejścia do egzaminu na prawo jazdy (kat. B i innych).

Kurs obejmuje dwie części – teoretyczną i praktyczną. Pierwsza z nich to wykłady na temat zasad ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy. Natomiast w części praktycznej odbędziesz trzydzieści zegarowych godzin jazd z instruktorem. Podczas ich trwania nauczysz się poruszania po drogach publicznych, a także wykonywania manewrów potrzebnych zarówno do zdania egzaminu praktycznego, jak i do samodzielnego kierowania pojazdem już po otrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

Poznanie wszelkich zasad ruchu drogowego, a także praktyka kierowania pojazdem stanowią więc odpowiedź na pytanie, które nieraz przyszło nam słyszeć od kursantów: jak zdać egzamin na prawo jazdy w Szczecinie czy też w innych miejscowościach? Oprócz tego wybór odpowiedniej szkoły odgrywa tu kluczową rolę – z HAPPY END poczujesz się pewniej jako kierowca i osiągniesz sukces na egzaminie! Z naszymi kursantami, podczas zajęć praktycznych, pokonamy również potencjalne trasy egzaminacyjne, abyś zobaczył, jaki może być ich przebieg. Dzięki nam zdobycie prawka będzie tylko formalnością!

Wkrótce…

Wkrótce…

Wkrótce…

Wkrótce…